Loading...

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ για παροχή ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για τη λειτουργία «Γραμμής ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης»

Εικόνα siteadmin

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει φέρει όλους τους ανθρώπους αντιμέτωπους με μια καινούργια πραγματικότητα και με βαθιές ανατροπές στην καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής τους. Αυτές οι ανατροπές είναι συνήθως εντονότερες για τους ασθενέστερα οικονομικά συνανθρώπους μας καθώς και για αυτούς που πέραν των άλλων αντιμετωπίζουν έντονη αβεβαιότητα για το εργασιακό τους μέλλον.

Οι μελέτες που πραγματοποιούνται αναφέρουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της καραντίνας τόσο πιθανότερο είναι να παρουσιαστούν συμπτώματα μετατραυματικό στρες.

Οι παράγοντες που κατά κύριο λόγο εντείνουν την πιθανότητα εμφάνισης στρες και άγχος κατά τη διάρκεια της καραντίνας, είναι:

 • ο φόβος μόλυνσης από τον ιό τόσο για τους ίδιους όσο και για δικούς τους ανθρώπους,
 • η απογοήτευση και η πλήξη από την κατάργηση της καθημερινής ρουτίνας,
 • η έλλειψη εφοδίων
 • οι ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν και τη διάρκεια της καραντίνας.
 • η ξαφνική επαφή με τη μοναξιά
 • η αγωνία για το τι συνέπειες θα υπάρξουν σχετικά με την εργασία τους

Ο εγκλεισμός στο σπίτι με το άγχος που τον συνοδεύει και λόγω όσων προαναφέρονται, έχει εντείνει σε πολλές οικογένειες τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις τόσο ανάμεσα στα ζευγάρια όσο και ανάμεσα σε γονείς και παιδιά καθώς για όλους έχει αλλάξει η καθημερινή ροή που συνήθιζαν να έχουν (εργασία, δραστηριότητες, σχολείο, φροντιστήρια κτλ).

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η εξασφάλιση επαρκών εφοδίων και η πρόσβαση σε ολοκληρωμένες, συνεχείς και αξιόπιστες πληροφορίες μειώνει την αγωνία και την αβεβαιότητα διότι βοηθάει στο να καταπραϋνθεί το συναίσθημα του φόβου.

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και αποφυγής των κοινωνικών επαφών που έχουν επιβληθεί για την προστασία από την εξάπλωση του κορωνοϊού η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με τη συνδρομή της Δομής ΓΕΦΥΡΑ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, δημιούργησε τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης των κατοίκων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και  

 ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιδιώτες επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους-ψυχιάτρους) και πιστοποιημένους φορείς ψυχικής υγείας για την παροχή εθελοντικής εργασίας για τη λειτουργία της «Γραμμής ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης».

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Με τη δημιουργία της τηλεφωνικής γραμμής ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης προσδοκούμε να παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη στους συμπολίτες που την επιζητούν

Επισημαίνεται ότι:

 • Οι συνομιλίες θα είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές.
 • Δε θα ζητείται κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο πέρα από εκείνα που είναι απαραίτητα για την κατάλληλη υποστήριξη του καλούντα όπως: Όνομα (χωρίς επώνυμο αν ο καλών δεν επιθυμεί να το δώσει) Ηλικία, Οικογενειακή κατάσταση, Εργασιακή κατάσταση. 
 • Ο χειρισμός των θεμάτων θα διέπεται από σεβασμό στην προσωπικότητα και στα δικαιώματα του καλούντα.

 

2. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ωφελούμενοι της υπηρεσίας είναι δυνητικά το σύνολο των κατοίκων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα απευθυνθούν στη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης.

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι επαγγελματίες, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρων για την παροχή εθελοντικής εργασίας για τις ανάγκες λειτουργίας της γραμμής, θα παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης συνομιλώντας τηλεφωνικά, από το χώρο τους, με τους πολίτες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα καλούν τον αριθμό της γραμμής ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Για τη διασύνδεση με τη γραμμή ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης, μοναδική τεχνική απαίτηση, από την πλευρά των εθελοντών, είναι να διαθέτουν μια συσκευή κινητού τηλεφώνου τύπου “smartphone” και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η γραμμή ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης θα λειτουργεί Δευτέρα ως Κυριακή από 9:00πμ έως 9:00μμ.

Όταν κάποιος πολίτης θα επικοινωνεί με τη γραμμή η κλήση του θα απαντάται από ένα στέλεχος της Δομής “ΓΕΦΥΡΑ” και θα  ανακατευθύνεται προς τον πρώτο διαθέσιμο εθελοντή, στον αριθμό τηλεφώνου που αυτός θα έχει δηλώσει.

Κάθε εθελοντής μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης καθημερινά από τις 9:00πμ έως 9:00μμ

Ο κάθε εθελοντής κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής θα δηλώσει, τις ώρες και τις ημέρες που επιθυμεί να συμμετάσχει εθελοντικά.

Η διάρκεια της παροχής εθελοντικής εργασίας ορίζεται σε τρεις (3) μήνες .

 

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κάθε εθελοντής οφείλει να διαθέτει “Άδεια άσκησης επαγγέλματος ” .

 

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

i. Ιδιώτεςεπαγγελματίες:

Κάθε εθελοντής που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση θα υποβάλει συμπληρωμένη την τυποποιημένη δήλωση παροχής εθελοντικής εργασίας (τύπου Α) που παραρτήματος Ι της παρούσης στο email της Δομής ΓΕΦΥΡΑ:  info@gefyra.com.gr

Συνημμένα στην δήλωση υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή :

 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (ψυχολόγου - ψυχιάτρου)
 • Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ
 • Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)

 ii. Φορείς ψυχικής υγείας

Κάθε φορέας ψυχικής υγείας που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση θα υποβάλει συμπληρωμένη την τυποποιημένη δήλωση συμμετοχής (τύπου Β) του παραρτήματος Ι της παρούσης στο email της Δομής ΓΕΦΥΡΑ:  info@gefyra.com.gr

Συνημμένα στην δήλωση υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή :

 • Καταστατικό
 • Άδεια λειτουργίας
 • Βεβαίωση ειδικού μητρώου φορέων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας
 • Βεβαίωση ειδικού μητρώου εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων

Αντίγραφο σε ψηφιακή μορφή της τυποποιημένης δήλωσης παροχής εθελοντικής εργασίας και της τυποποιημένης υπεύθυνης δήλωσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της δομής “ΓΕΦΥΡΑ” :  http://www.gefyra.com.gr/

 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες παρέχονται από τα στελέχη τις Δομής ΓΕΦΥΡΑ:

 1.  με επικοινωνία στο email της Δομής ΓΕΦΥΡΑ:  info@gefyra.com.gr
 2.  με τηλεφωνική επικοινωνία (Δευτέρα ως Παρασκευή 8:00πμ έως 4:00μμ) στους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνου: 2231028725 και 2221353933

 

7. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε όλα τα απαραίτητα αντίγραφα

 


Στοιχεία δράσης

Περίοδος ενεργοποίησης: 
Τρίτη, 31 Μάρτιος, 2020 εώς Τρίτη, 30 Ιούνιος, 2020
Πρόσκληση (Πρωτ./Ημερ.): 
-
Χρηματοδότηση: 
-
Χαρακτηριστικά του αντικειμένου προσφοράς: 
Σύντομη περιγραφή: 
Γραμμή ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης
Κατηγορία: 
Δωρεά
Είδος: 
Υπηρεσίες
Ποσότητα Voucher: 
0,00
Μονάδα: 
Άλλο
Ανάγκες που καλύπτονται: 
Υπηρεσίες υγείας
Ενεργοποίηση λειτουργίας voucher: